Уж са приятелки, а все спорят коя е по-хубава и по-нагласена