Лечение на синдром на дефицит на внимание и хиперактивност

Част 1

Лечението зависи от точната диагноза на детето. Трябва да се вземат под внимание специфичните трудности и силните страни, за да може да се подпомогне за подобряването им.

Не е лесно да се живее или да се справяте с дете със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. И родителите и учителите могат да спазват общите насоки за управление на проблемното поведение на детето, но те ​​могат да се нуждаят и от специализирана помощ и съвети, например от психолог.

Техники за управление за родители и учители
• Създайте ежедневна рутина за детето, като например графици за домашното, лягане и време на хранене.
• Бъдете конкретни във вашите инструкции към детето и правете ясни и обосновани искания, например, вместо да казвате на детето да се държи прилично – предложете му да си играе по-спокойно с неговото лего за 10 минути.
• Поставяне на ясни и лесно разбираеми граници, например колко телевизия може да гледа, както и че грубостта е неприемлива.
• Бъдете последователни в обработката и управлението на детето.
• Премахнете смущаващите или пречещите елементи от ежедневната рутина. Например, отделете братчето или сестричето от стаята, докато се прави домашното или изключите телевизора.
• Планирайте структурирани програми, насочени към постепенно удължаване на концентрацията на детето и способността му да се съсредоточи върху задачите.
• Общувайте с детето директно и избягвайте сравняването с други деца.
• Използвайте награди (например стикери, жетони или дори пари) последователно и често, за да засилите доброто поведение, като например слушането на възрастните и концентрирането.
• Използвайте санкции (например загуба на привилегии или изпращане до стаята) за неприемливо поведение или прекрачване на границите.
• Обсъждайте проблема на вашето дете с учителите му и се опитайте да работите заедно.

Други варианти за лечение

Лекарства
Поведенческите техники, изброени по-горе, винаги са важни и при леки форми на проблема те са правилния избор за лечение. При по-сериозна форма на синдрома може да се препоръчат и медикаменти, като амфетамино подобни стимуланти. Главно се предписват Метилфенидат (Риталин) и Дексамфетамин (Дексидрин). Ако има съпътстващи заболявания, то те могат също да изискват медикаменти.

Психологическо лечение
В допълнение към описаните техники, други форми на психологическо лечение може да включва когнитивна терапия, индивидуална психотерапия и социални умения.

Образователно лечение
Това включва индивидуални или групови обучения за подкрепа при съпътстващи затруднения в ученето и неуспехите в училище.

Какъв е най-вероятният изход?
Много деца просто надрасват проблема. Около половината от засегнатите изглежда да функционират нормално от млади до зряла възраст, но значителен брой имат проблеми, които съществуват и в живота им като възрастни. Те могат да страдат от депресия, раздразнителност, асоциално поведение и проблеми с вниманието.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар