Здраво его за 50 дни!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Запознай се с Малина. Тя още няма 30, работи в държавната администрация и има  чувството, че изобщо не може да контролира живота си. Просто е твърде заета  да оправя животите на куп други хора, които са се научили да зависят от нея, да я използ­ват или да я приемат за даденост. Малина иска всич­ки да са винаги доволни от нея – старае се постоян­но да задоволява прищевките на приятеля си, нагърбва се да свърши всичко онова, с което колегите й прос­то не искат да се занимаят, безброй роднини и прия­тели й звънят с проблемите си и тя се чувства длъж­на да ги разреши, дори когато телефон 112 би бил по- удачният избор. Веднъж поела обещание, Малина не може да спи, докато не го изпълни. Белята е, че поема ангажименти десетки пъти на ден, независимо дали си заслужават, или не, понеже просто не може да отказ­ва. Резултатът? Тя постоянно нарушава обещанията си. Но не тези, които е поела към околните, а онези, което е дала на самата себе си. Един ден Малина най- сетне си дава сметка, че това не може да продължава така. Но как би могла сама да се „издърпа за косата“ от мочурището на пренебрегнатите лични нужди? Нужен й е прост метод, който стъпка по стъпка да я дове­де до тази жадувана независимост, при това в обозри­мото бъдеще!

Ако вече имаш чувството, че с Малина сте близначки по съдба, присъедини се към нейното 50-дневно при­ключение и виж как заедно с нея можеш да преоткриеш самолюбието си, да подсилиш прегладнялото си его и отново да заживееш като себеутвърждаваща се личност. Отвори календара си и отбележи днешната дата. Това е първият ден от твоя нов живот, в кой­то ти си господарка на самата себе си. Ето как да про­дължиш нататък:

ФАЗА 1(ден 1 – ден 5)

Увери се в намеренията си

Изтърканото от употреба клише, че човек много трудно се променя сам, изобщо не важи за хора като Малина. Та те постоянно се променят, за да се вме­стят в очакванията и изискванията на околните. Затова в първите 5 дни от тренинга ти по здравосло­вен егоизъм трябва само да се наблюдаваш, за да уста­новиш точно колко и какви компромиси правиш със себе си, за да угодиш на другите и точно колко стра­даш от това. Кои са моделите на поведение, които въобще не ти прилягат, но които често приемаш в името на нечие чуждо удобство? Колко свои желания и нужди жертваш, за да вместиш чуждите в програ­мата си? Често ли позволяваш на близките ти да се врязват безцеремонно в програмата ти за деня само и * Имената са сменени само защото, вместо да разрешават ежедневните си проблеми сами, са се научили да ги прехвърлят на теб? Малина например непрестанно е на телефона с брат си, който има нова работа и се затруднява да рабо­ти с Excel. Но вместо да отбори някой наръчник на Microsoft и да се образова малко, той предпочита да звъни на „кака“ и да й пречи да излезе в обедна почив­ка. Увери се, че знаеш от кои навици се стремиш да се отучиш и защо. Готовността ти да помогнеш, е хуба­во качество, но вкоренената идея, че всички други са по-важни от теб, ти носи само нещастие. Само ако знаеш в каква посока искаш да промениш поведението си, ще знаеш и откъде да поемеш пътя напред.

ФАЗА 2(ден 6 – ден 10)

 Идентифицирай враговете

…и се поучи от тях! Набележи конкретните хора, кои­то те натоварват, отнемат от времето ти и те отклоняват от собствения ти път, и ги използвай като „отрицателен пример“. Психолозите са на мне­ние, че понякога е полезно да вземеш за модел на под­ражание именно онези личности, които никак не ти допадат, защото те очевидно правят нещо по-добре от теб или поне умеят да печелят в онези ситуаици, в които ти най-често губиш. Малина има двама коле­ги, които са отличници в дисциплината „Прехвърляне на максимум задължения на нечий чужд гръб“. Този чужд гръб най-често е нейният, така че за нея е много полез­но да изследва тактиките им и да започне на свой ред да си служи с тях. Докато си в тази фаза, е възможно да се уловиш, че активно завиждаш на разни хора за спо­собността им да са безгрижни и егоцентрични непукисти. Не се притеснявай – тази завист е полезна, защо­то ще те мотивира да им покажеш, че ти можеш същото, стига да поискаш. Нарочно общувай засиле­но с тези хора – много често те са достатъчно безцеремонни, за да ти посочат слабите ти места, а и да признаят и своите безогледни тактики за безоблачно съществуване.

ФАЗАЗ(ден 11 – ден 15)

Победи чувството за вина

Малина никак не е сигурна, че да взема пример от безхаберните колеги, е стъпка в правилната посока. Когато ги опознава по-добре, тя разбира, че те не са лоши и не се „скатават“, за да товарят другите нарочно. Прос­то са се научили да защитават собствените си цели и приоритети от външни намеси, при това с усмивка на уста. Въпреки всичко Малина не иска да им подража­ва, защото не иска да бъде сметната за мързелива или малодушна. Ако u mu имаш същите съмнения, размис­ли добре. Първо, не преувеличавай. Никой няма да те помисли за мърла, ако просто започнеш да подбираш каузите, с които се хващаш. Второ, от какво точно те е страх? Бреме е за емоционална инвентаризация: в какви случаи чувстваш, че е нормално да откажеш някому нещо? Изобщо не отказваш? Проблем! Не уме­еш да казваш „Не!“, защото това те кара да се чувст­ваш виновна и несъвършена пред другите. Истината е, че този дискомфорт никога няма да изчезне напълно, но трябва да се научиш да се справяш с това „фоново“ чувство на вина, да го олекотяващ и дори да го игно­рираш. През тези 5 дни мантрата ти е: „Да се чувст­вам виновна пред себе си, е по-лошо, отколкото да се чувствам виновна пред друг.“

ФАЗА 4 – (ден 16- ден 20)

Искай, искай, искай!

Сигурно не ти е за първи път да чуваш, че хора като теб и Малина трябва да се концентрират повече вър­ху своите желания, отколкото върху чуждите. Подоб­ни мъдри съвети въобще не помагат в практиката, нали? Спри да си задаваш фундаментални въпроси от типа на „Какво искам от живота си?“ и ги замени с нещо просто и конкретно като например „Какво искам да ми се случи днес?“ Малина обича да плува, но трудно стига до басейна, защото на пътя й току се изпречва някоя заблудена душа, нуждаеща се от помощ­та й. Случвало й се е толкова пъти, че вече несъзнател­но е започнала да се оглежда за следващия ангажимент, който ще изяде свободното й време. И естествено, такъв се появява. Това е един погрешен навик, от кой­то трябва да се отучиш – не помага да се концентри­раш върху нещата, които искаш на всяка цена да избег­неш. Така само ги привличаш към себе си. Мисли усиле­но за положителните неща, които наистина желаеш, и това непрестанно очакване на хубавото ще улесни случването му. Мислейки по стария начин, Малина се отказваше да иде до басейна, когато видеше тролея да се задава към спирката. Сега тя не си казва: „Ох, ще го изпусна, няма смисъл“, а се затичва и 20 минути по-къс­но си нахлупва плувната шапка!

ФАЗА 5 – (ден 21- ден 25)

Искай, искай, искай!

По средата на пътя към новото ти Аз вероятно ще се сблъскаш с две реалности – вътрешната лекота и ентусиазъм, които изпитваш, и значителното обър­кване у околните, които се изправят пред непозна­та и неподозирана версия на твоята личност. В този момент вече трябва да си готова да се дистанцираш от някои хора. Най-вече от тези, които изобщо не искат да обсъдят случващото се с теб, защото им се вижда прекалено. Преходът няма да е лесен, бърз и без­болезнен. Малина знае кои са най-критично настроени­те хора в обкръжението й – приятелят й и баща й – и се опитва да ги подготви, като им излага причините за решението си да се промени и ги оставя да „поврат малко в собствен сос“. Не очаква те да я разберат вед­нага или да започнат активно да я подкрепят. Важно­то е, че вече са посветени в плана и ако толкова не им харесва, те ще са тези, които ще загубят грижите и вниманието й, ако й обърнат гръб.

ФАЗА 6 – (ден 26 – ден 30)

Поздрави се за успеха!

Това, което ще те изненада най-много дотук, е готов­ността, с която много от познатите ти ще приемат промяната в теб. Вероятно ще се чувстваш изтощена от усилията да накараш толкова много хора да те раз­берат и да приемат новото у теб, но ще си получила много положителни отзиви и сигурно немалко искрени коментари, които ще ти се видят леко обидни. Еле­на, близка приятелка на Малина, я поглежда в очите и направо й заявява: „Ха, това твоето и преди си беше егоизъм, но no-извратен. Оставяше хората да се раз­пореждат с бремето ти, защото много ти харесваше да се чувстваш незаменима.“ Тези мнения не бива да те засягат – напротив. Много малко хора успяват да наме­рят баланса между егоцентризма и себеотрицанието, без да залитнат опасно в някоя крайност. Сега поне близките ти те чувстват достатъчно силна и незави­сима да ти споделят и недотам розовите си наблюде­ния върху характера ти. Ти не само си станала смела – останалите също те виждат такава!

ФАЗА 7 – (ден 31 – ден 35)

Поздрави се и за провала!

Тази нова смелост невинаги ще те съпътства. Вместо да изпадаш в отчаяние всеки път, когато нещата не се развият според твоя план, направи онова, което все още е по силите ти, за да задоволиш въпросната своя нужда. Малина продължава да не е особено редовна в басейна, но когато види, че няма да има цял час да поплува, отделя половин час да потича в парка, защото това също поддържа сърцето й в добра форма. Имаш право да се „потупаш по рамото“ и в тези случаи – изключително важно е да намираш подходящите за все­ки случай решения, без да се фиксираш върху „единстве­но правилното“ и да зарязваш всичко, когато то се окаже невъзможно 6 момента. Иначе казано: не оставяй онова, което не можеш, да те спре да направиш това, което можеш! Този тип мислене премахва самоналожените ограничения и ти позволява всеки ден да отпи­ваш по няколко свежи и полезни глътки егоизъм.

ФАЗА 8 – (ден 36 – ден 40)

Влез си в програмата!

Сега целта ти е да превърнеш всички полезни нововъ­ведения до момента в автоматично поведение. За да се приучиш към постоянство, отнасяй се към намере­нията, които имаш – да посетиш изложба, да отидеш на масаж – като към твърди бизнес ангажименти, кои­то не могат да бъдат отложени или отменени. И ако някой ти се обади и поиска среща точно в това вре­ме, твърдо му кажи: „Съжалявам, но тогава съм заета. Да го оставим за друг път.“ Запази малко мистерия и се казвай точно какво ти пречи да се отзовеш – това е ексклузивен договор, който си сключила със себе си и покой не бива да ти държи сметка.

ФАЗА 9 – (ден 41 – ден 45)

Направи си услуга

Предпоследната стъпка! След като вече си заложила собствените си приоритети в програмата си, трябва да се научиш да искаш помощ и да делегираш задължения. Това никак не се харесва на Малина, която е градила досегашното си самочувствие върху идеята, че никой не може да се справи по-добре от нея с многобройните задължения, с които е склонила да се нагърби. Та нали ако признае, че не й стигат силите за нещо, опасно ще заприлича на всички онези досадни и безпомощни хора, които в началото на тези 50 дни се бяха увесили на врата й? Важното е да не насилваш природата си – ако никога не си могла да разделяш задачите си с други хора, започни да се тренираш отдалече, като искаш от хората дребни услуги. Така постепенно ще минимизираш и овладееш усещането за безпокойство, което те връхлита, когато трябва да се довериш на друг. За да се справи с предизвикателството, Малина следва тези прости стъпки: 1) винаги ясно и точно описва типа услуга/ помощ, от която се нуждае; 2) избира подходящото време и място, за да я поиска; 3) формулира я, без да се извинява или оплаква, като използва положителен език; 4) не иска помощ само за да я пренебрегне, или отхвърли; 5) не се стреми да контролира дали услугата ще бъде извършена точно по начина, по който тя си я представя. Е, първите няколко пъти не се получава, но тя започва отначало и скоро натоварването й на работа е значително по-човешко.

ФАЗА 10 – (ден 46 – ден 50)

Отдъхни и се харесай!

фаза 9 вероятно ще се окаже изтощителна – след толкова борба със стари навици и усилия да изградиш нови накрая изобщо няма да ти е до буйно ликуване. Вместо очаквания триумф, ще се почувстваш размекната и дори някак празна отвътре, но… това е добре! Означава, че старото ти Аз си е отишло и е оставило пространство за новото ти Аз, което още е бебе, да расте. Сега се чувстваш изпразнена, но това е, за да можеш да се напълниш с онова, което ти сама избереш.

Запознай се с новата Малина. Тя не мърмори, спортува често и не се прибира с главоболие от работа. Е, при­ятелят й трябваше да преобразува някои свои очаква­ния и навици (и да се научи да си готви сам понякога), но сега и двамата изпитват ново уважение един към друг. А ти как си тези дни?

Ето още няколко идеи за твоето самочувствие…

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар