Няколко съвета как да подобрите шансовете си да учите специалността, която искате

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

1.      Извънкласни дейности

Ограниче­те извънкласните си дейности. Концен­трирайте усилията си върху това, с кое­то се справяте най-добре или което ви доставя най-голямо удоволствие.

2.      Работете за бъдещето си

Стажове­те, летните курсове и други подобни за­нимания са полезна подготовка за жи­вота след университета. Ако вече знаете какво искате да правите, насочете цялата си енергия натам. Например, в слу­чай че искате да станете архитект, пре­карвайте летата си в работа по строи­телни обекти, като изучавате процеса на изграждане на една къща из основи.

3.      Работа като доброволец

Вие сте най-добрият в класа, президент на уче­ническия съвет и основател на Френ­ския клуб – всичко това са впечатлява­щи извънкласни дейности, които си струва да се посочат. Но работата като доброволец е друг силен коз в ръцете ви. Опитайте като доброволец в някой приют за бездомни хора или прекарвай­те няколко часа седмично в магазина към благотворителната организация, или пазарувайте и се грижете за гради­ната на възрастния ви съсед. Това по­казва, че сте активен и отговорен граж­данин, а и така ще научите за другата страна на живота в общността, в която живеете.

4.      Поставете си крайни срокове

Много абитуриенти отлагат до по­следния момент подаването на до­кументи за изпити. Вместо това планирайте напред и започнете с процеса по кандидатстване колкото може по- рано. Възползвайте се максимално от възможностите и си подайте докумен­тите много преди препоръчителния крaен срок. Внимателно проучете избрани­те университети. Ако искате да напра­вите почивка от една година между училището и университета, проверете на какви курсове можете да се запише­те, за да се подготвите по-добре за изпитите.

5.      Проверете онлайн информацията за вас

Знаете ли, че 20% от работодате­лите проверяват сайтове като Facebook и около 70% използват интернет търсачки, за да проверят кандидатите за рабо­та. Нищо не може да спре изпитващата комисия в университета да направи съ­щото – затова внимателно прегледайте онлайн профила си и изтрийте всичко, което би могло да ви злепостави.

 

Няколко съвета за подобряване на самочувствието

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар