Полезни съвети при кандидатстване за работа

При все по-ожесточената борба за свободни позиции, човек трябва да е подготвен не само професионално…

 

Използвайте имейла професио­нално

Ако кандидатствате за работа по имейла, имайте предвид, че човекът, който чете молбата ви, може да забележи неща, които на вас не са ви направили впечатление. Правило номер едно е ви­наги да демонстрирате професиона­лизъм. Имейл адресът ви ще е първото нещо, което бъдещият ви работодател ще види и едва ли искате това да е gotinamacka@yahoo.com. Подобно нещо не може да се нарече професионално. Нито пък ако се подпишете със забавен псевдоним или забравите да оставите достатъчно информация за обратна връз­ка, тъй като сте предположили, че полу­чателят просто ще натисне „Отговори“, за да се свърже с вас. Добра идея е да си направите имейл, който да използвате само за кандидатстване за работа.

Друго, за което ще следят потенциал­ните ви работодатели, са правописът и граматиката. Забравете за небрежното писане от неформалната имейл култура. Прочетете за грешки и редактирайте мотивационното писмо и автобиографията си. Ако специалистът по набиране на персонал види правописна или грамати­ческа грешка, вероятността да обсъдят кандидатурата ви за позицията е минимална дори ако автобиографията ви е много впечатляваща. Ако решат, че не ви пука достатъчно да проверите за грешки, малко вероятно е да ги убедите, че ставате за добър служител.

Също така запомнете, че адресиране­то на кореспонденцията до конкретен човек по име е още по-важно, когато кандидатствате онлайн, а не по пощата. Като проверите уебсайта на компанията, може да намерите името и дори титлата на служителите от „Човешки ресурси“. Ако не стигате до информацията в ин­тернет, обадете се и попитайте.

Оставете личния си живот на за­ден план

Избягвайте да говорите за лични теми по време на интервю за ра­бота; концентрирайте се изцяло върху професионалните. Ако се отплеснете да разказвате за децата си или за брака си, интервюиращият може да предположи, че бихте позволили на личните пробле­ми да пречат на работата ви.

Уважавайте интервюиращия

Мно­го възможности за нова работа се прова­лят, защото кандидатът не осъзнава, че представителят на „Човешки ресурси“ има толкова тежест във вземането на ре­шение, колкото началникът на отдела, при когото е свободната позиция. Често първото интервю е със служител по под­бора на персонал. Настройте се сериозно и не го приемайте като предварителна формалност преди същинската част, за­щото може и да не продължите нататък. Вярно е, че служителят от „Човешки ре­сурси“ не може да прецени техническите ви способности, но те оценяват колко добре ще се впишете в корпоративната култура и дали ще сте полезни за екипа. Освен това добрите професионалисти от тази сфера се стремят да знаят достатъчно за ежедневните задължения, свързани с позициите в компанията, и могат да за­дават адекватни въпроси за тях.

 

 

Да се заредим с енергия

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар