Как менопаузата влияе на паметта и настроението?

 менопауза, памет, настроение

 

Влияние върху паметта

С наближаването на менопаузата някои жени забелязват, че краткосрочната им памет се влошава. Възможно е променя­щите се нива на естрогена да имат отчас­ти вина за това, че понякога забравяте къде сте оставили ключовете си или за­що сте влезли в кухнята.

Учените са открили, че зоните в мозъ­ка, свързани с паметта, са особено чув­ствителни към естрогена. Жените, които приемат естрогенови добавки, се пред­ставят по-добре в дейности, касаещи за­паметяване на информация. Някои из­следвания сочат, че жените, вземащи естроген, имат по-добри резултати на те­стове за паметта от тези, които не приемат хормона. Но според други изследвания това не е така. В действителност по- голямата част от жените ня­мат проблеми с паметта по време на менопаузата.

 

Промени в настроението

Някои жени изживяват рез­ки промени в настроението по време на менопаузата, което вероятно се дължи на колебания­та в нивото на хормоните. Противно на всеобщата представа, случаите на де­пресия не се увеличават през този етап от живота на жената. Всъщност изследва­нията показват, че жените в менопауза страдат по-рядко от депресия в сравне­ние с по-младите.

 

Безспорен факт е, че естроге­нът определя начина, по кой­то мозъкът обработва постъ­пилата информация. Предполага се, че по-ниските му нива в комбинация с про­мените, настъпващи при ста­реенето, потискат аналитич­ното мислене (протичащо в лявото полукълбо) и изваж­дат на преден план творче­ското мислене (в дясното по­лукълбо).

 

Какво е пременопауза и как да си помогнем?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар