Стресът понякога е полезен

промоции

Притеснението от време на време може да е полезно. Ако не се тревожите за абсо­лютно нищо, има опасност да оставите входната врата отключена през нощта или да пропуснете редовната мамография.

Но ако непрекъснатото безпокой­ство ви отнема радостта от живота, вре­ме е да се замислите дали не трябва да „я карате“ по-спокойно.

Прекалената тревожност може да причини редица проблеми като пониже­на концентрация, нарушен сън и невъз­можност да се справяте с ежедневните си задължения. Още по-неприятно е, че мо­же да се стигне до здравословни пробле­ми като високо кръвно налягане.

Преди буквално да се разболеете от притеснение и тревога, опитайте да при­ложите следните стратегии:

  • Погледнете на проблемите от друг ъгъл. Не се вглеждайте само в детай­лите. Опитайте се да си представите цялостната картина или помислете как някой здравомислещ ваш прия­тел би постъпил в същата ситуация.
  • Водете си дневник. Прогонете трево­гите от съзнанието си, като описвате причините за безпокойството си в дневник. Записвайте мислите си все­ки ден, нека това бъде първото нещо, което правите сутрин след събужда­не, преди да започнете деня си. Отделяйте 15 минути за размисли и опис­ване на тревогите си, след което оста­вяйте написаното настрана.
  • Заключете тревогите си. Ако писа­нето на дневник не ви допада, създай­те си мисловна „кутия за тревоги“. Представяйте си как сгъвате тревож­ните мисли и ги прибирате в кутията, след което плътно затваряте капака. Сложете тази въображаема кутия в най-тъмното кътче на съзнанието си и забравете за нея. Изберете си опре­делено време от деня, когато ще отва­ряте кутията, за да прегледате съдър­жащите се в нея тревоги. През остана­лото време я дръжте плътно затворе­на и не мислете за нея.

 

Стрес – хроничен или не, винаги е опасен!

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар