Разтоварваш ден с ориз – четири дни в месеца, минус 4 килограма