Връзките се разпадат заради криворазбраното чувство за свобода