В преследване на изкуственото щастие хората се превръщат в наркомани