Формирайте личните граници на бебето още от 6-я месец