Как да различим психосоматичното заболяване от обикновеното?