Шумните съседи причиняват депресия

Шумът от ремонти също влияе зле на психиката

И не само: според учени от Дания, прекалено силният и дразнещ шум от съседен апартамент може да предизвика развиване на психично заболяване.

депресия

Шумът причинява депресия

Изследователите оценили психичното състояние на 7000 души. Повечето от тях живеели в големи блокове.

Учените оценили и това колко шумни са техните съседи. Изводите: най-опасни за психичното здраве са продължаващите до малките часове на нощта купони и силната музика. Участниците с шумни съседи страдали от депресия 2,5 пъти по-често.

И още: шумът от ремонти също влияе негативно на психиката, защото води до повишаване нивото на стреса. Много от участниците споделяли, че заради силен ремонтен шум им се налагало да влизат в спорове със съседи, като понякога се стигало и до насилие впоследствие.

Всичко това води до негативни последствия за психичното здраве.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар