Ако човек е тъжен на своя рожден ден, тъжна ще е и цялата година