Негативните емоции се „прихващат“ по-лесно от добрите