Седмицата преди отпуската е много по-страшна от седмицата след отпуската