Депресията е постоянно състояние, от което ти се струва, че няма измъкване?