Какъв е житейският път на хората от зодия Лъв?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Лъвовете се раждат, за да разберат, че власт­та на любовта е по-силна от любовта към властта


А да се научиш да обичаш себе си, е по-важно, отколкото да бъдеш обичан от дру­гите.

Висшето Аз на Лъва е в сърцето му, в неговото мъжество, в неговата същност. Главната му за­дача е да накара тялото и целеустремеността си да служат на сърцето му, да се подчиняват на мъдростта на Висшата природа. Когато Лъвът следва повелите на от­критото си сърце, той дарява на хората енер­гията на Слънцето.

Егото е източникът на всичките проблеми и едновременно с това главен учител за Лъва. То е толкова голямо,, че той често не може да се съпротивлява на желанията си и дори ги бърка с… Божията воля. Когато едно от главните достойнства на Лъва – вярата в себе си, се превърне във ви­сокомерие, той започва да смята собствените си потребности и желания за по-важни от желани­ята на другите хора. И се превръща от лидер, ко­гото обичат, в диктатор, когото ненавиждат.

Освен това, когато тези хора сляпо вървят към своята цел, игно­рирайки критиката, в резултат не я постигат, като по този начин на­трупват кармични дъл­гове. Властното им висо­комерие оскърбява дру­гите. Самоувереността е положителна черта, но не и ако източникът й е чувството за собствено превъзходство.

Любовта трябва да стане източник на сили за Лъва. Един от начи­ните да достигне духов­но съвършенство, е да проявява смирение във всичко. Благодарение на смирението душата на човека винаги остава открита и благородна, смирението не позво­лява на егото да вземе връх.

За да се отличава от останалите, Лъвът хаби сили за създаване на собствен имидж. Но едновременно с това той е също такъв обик­новен човек като всички останали. Усещането за собствено превъз­ходство може да замае главата на всекиго и Лъвът трябва да пом­ни, че това е измамно чувство и никога да не престава да чува гла­са на сърцето си. Той трябва да разбере, че истинското величие е в неговия дух.

vitamin_b17_complex_rak_bodilax_zapek_otslabvane_ured_za_srebarna_voda_D-r_Silver_
trenajorni_ochila_D-r_Vijan_dalekogledstvo_kasogledstvo_katarakta
lula_inhalator_astma_kihane_kashlica_himalayska_sol_magic_belt_kolan_bolka_kryst_grabhidro_helt_alkalna_voda_srebarna_vodainderma_psoriazis_kojni_problemi

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар