Тези хора и животни спешно се нуждаят от екзорсист! :)