Не съм очаквала, че ще е такава трагедия – кучето ни умря!