Познайте, това са кучета, храна или нещо друго!? Ха, сега де!