Хомеопатията може напълно безопасно и без вторични ефекти да помага при спорт!