Всичко, което искаме да знаем за естетичната хирургия

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Гърди, корем, бедра, дупе, бръчки, клепачи, нос…

Днес все по-масо­во се прибягва до интервенциите на пластичната хи­рургия. Но дали сме наясно с последици­те от операцията, начинът, по който протича, и плюсо­вете и минусите от нея?!

Какви предпазни мерки са необходи­ми преди подлагане­то на операцията?

Въпреки че отдавна този тип интервенции не се смята за нещо необичай­но, все пак те не са съвсем безопасни. Ето защо, ако решите да се подложите на хирургическа намеса, е добре да вземете следните мерки.

Добър лекар – това е най-важният избор, който трябва да направи­те. Най-вероятно самите вие сте чували или познавате хора, които са се подложили на интервенция и не са оста­нали доволни от резултата. Консултирайте се минимум с двама лекари, дори само за да можете да сравните предложените от тях варианти и цени. След това проверете дипломите на избрания от вас хирург.

Естетичните интервенции са също тол­кова рискови, колкото и класическите операции. Предварителната консултация с анестезиолог е задължителна, както и това да взимате стриктно предписаните ви после медикаменти.

Психологическата страна е толкова ва­жна, колкото и самата операция. Диа­логът с психолог може да ви помогне да преодолеете и най-малкото притес­нение.

Имайте предвид, че не се отнася за без­обидна интервенция, а за сложна опе­рация както във физически, така и в психологичен аспект. Всичко зависи от типа на самата промяна и от очаквания след намесата на хирурга резултат. Често има разминаване между изискванията на пациента и постигнатия резултат. Винаги съществува притеснението не само вие да не се разпознаете, но и близките ви да не ви приемат в началото. След като разгледахме най-важните неща, преди да се подложите на естетична интервенция, нека прегледаме на най- практикуваните операции.

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар