За да имате успех в живота, научете това!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Ако притежавате културата на поведение, пред вас ще се отворят много врати!

Говорейки за културата на поведението, не може да не се обърне внимание на някои особености на характера, от които зависи поведението на човека. Общоприетите правила при това действат само като дисциплиниращ фактор.

Положителни черти на характера

Чувството за такт е умение да се държим в различна обстановка не само съгласно с общите правила на поведение, но и така, че да бъдат удовлетворени естетическите и етическите изисквания. Основавайки се на сърдечността, чувството на такт предполага разбирането от човека на всичко онова, което може да достави на другия неприятност, болка или радост и умението да се разберат нуждите и преживяванията на другия. Тактичният човек се старае да избегне ситуациите, създаващи неловкост. Докато правилата на вежливост могат да се заучат механически и могат да станат добър навик, то тактът изисква нещо повече. За да развием у себе си чувството на такт, трябва по-често да се поставяме на мястото на другия.

Тактичността изисква човек да се въздържа от намеса в чуждите работи там, където това не заплашва обществото, него самия или някого другиго.

У човека трябва също така да бъде развито и критичното начало, на първо място по отношение към самия себе си.

Целта на критиката — отстраняване на съществуващите в обществото недостатъци. Стремейки се към това, критиката трябва да бъде обективна — само така може да се постигне целта. Преди да осъждаме хората и тяхното поведение, трябва да умеем критично да се отнасяме към себе си. Често пъти критикуващият не си дава сметка, че нему са присъщи едни или други недостатъци, които той осъжда. Често хората, постъпките или ситуациите се критикуват много лекомислено без да се имат предвид причините, предизвикали едно или друго явление. Такава критика може само да задълбочи недостатъците.

 

Продължение…

 

8 неща, които никога не трябва да казвате на работното място!

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар