Вие знаете ли какви сигнали може да изпрати една усмивка?