Кажи дали е развратница или порядъчна само от един поглед

Нашата съседка Нели е млада и красива жена, ама няма късмет. Омъжи се за един хубавец, но той не из­лезе стока. Направи й набързо две деца, замина в чужбина, уж да печели, и спря да й се обажда. Не го знае жив ли е, умрял ли е. А за себе си не знае – омъже­на ли е, разведена ли е. Доб­ре, че родителите й още мо­гат да работят, за да й по­магат.

 

sexy or not

Преди няколко години Нели отвори малко магазин­че за маратонки, гуменки, джапанки и всякакви спорт­ни обувки. В нашия град не й потръгна и затова от края на май съседката заминава на морето и стои до среда­та на септември – там търго­вията й вървяла по-добре. Тази година пак се стягаше да ходи, но нещо й се повре­дила колата. Една вечер дойде у нас и ме полита може ли да я закарам с моя форд. Погледнах я, намиг­нах й и тихо пошушнах първо да пита леля си Гена, ама да не й казва,, че е го­ворила с мен. Нели влезе в хола и чух жена ми важно да се произнася: „Ще те за­кара бате ти Пенчо, как няма да те закара, нали за­това сме съседи, да си по­магаме.“

Сутринта станах преди разсъмване. Жената напра­ви кафе и започна да ме ин­структира, въпреки че никога не е карала кола и дори е нямала намерение да се явява на изпит. По принцип си пия кафето без захар, но тогава още повече ми загор­ча. Само че си замълчах, защото я се обадех, я сме се скарали. Изтърпях я, сля­зох на паркинга пред блока, натоварихме колата. Гена повтори в резюме поръки­те см й плисна едно менче вода пред колата.

Най-сетне тръгнахме и аз пуснах радиото. Карах си спокойно, не знаех дали да подхвана някакъв разговор с Нели. Мислех си, че може да не й е до приказки. Пък и тя не отронваше дума. Само от време на време хващаше с двете си ръце роклята и я вдигаше над коленете – уж че й е горещо. И като ми се белнеха онези колене, без да се усетя натисках рязко газта и колата направо по­литаше. Мислех си, че Нели ще се уплаши, а тя ставаше весела и все по-често по­вдигаше роклята си. А на мене ми се вдигна кръвно­то, пък покрай него и някои други работи. Свих рязко на едно тихо местенце и сгра­бих с двете си ръце колене­те й. Тя сякаш само това ча­каше. Намести се удобно и всичко свърши както тряб­ва. Най-сетне тръгнахме ус­покоени.

Нели спря да развява роклята си и започна да го­вори колко е трудно млада жена да живее без мъж и колко е трудно да си наме­ри дискретен любовник. Ки­мах в знак на съгласие и мънках по нещо. Неусетно стигнахме до малкото мор­ско градче, намерихме квартирата й, разтоварихме багажа и решихме да оти­дем на плаж. Беше пълно с хора, ама никой не влизаше в морето. И ние се съблякох­ме, полежахме, понапекохме се… Реших да пробвам водата, но се убедих, че не става за къпане. След това се вторачих в красивите дълги бедра на Нели и си по­мислих, че удоволствието лежи пред мен в очакване, а аз се опитвах да търся други занимания. Върнахме се в квартирата й и какво да ви разправям, като не е за разправяне. В леглото вся­ка жена прави такива рабо­ти, които никога не можеш да допуснеш по израза на лицето й. Глупаци са ония мъже, които се хвалят, че като погледнат някоя мацка, от пръв поглед разбират дали е развратница или по­рядъчна, дали е страстна като пантера или пък е дърво в кревата.

Изкарахме с Нели бурна вечер. Едва призори можах да поспя преди да тръгна обратно. Тя ме изпрати с целувки и ми поръча да на­меря повод пак да я посетя.

Карах си колата по обрат­ния път и изпитвах някакво угризение. Уж с жената ре­шихме да помогнем на съседката, а пък то какво стана… След това обаче в главата ми се яви друга мисъл – че и това, което на­правих, може да е помощ. Почувствах облекчение, пуснах радиото и натиснах газта.

Петър

 

16 годишна ми предложи с*кс делово и без никакви емоции

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар