СКРИТОТО ПОСЛАНИЕ, КОЕТО ОБЛЕКЛОТО ТИ ПРАЩА НА МЪЖЕТЕ