Собственият ми баща ми посяга всекидневно! Как да се откъсна?

Спестявам подробностите, че баща ми е алко­холик, ненормалник и про­стак, че е насилник, че ако не се бяха разделили с майка, щеше да я убие.

Той пие толкова много, че ми изпи образованието, две-три коли и цялото ми бъдеще. Мисли се за най-великото същество, а смята мен и брат ми за най-големите боклуци, за­щото не можем да си на­мерим добре платена ра­бота. А всички знаем как­ва е ситуацията в стра­ната.

Баща ми ми налита. Ако искам да ми купи нещо за ядене, нещо елементарно, което струва два-три лева, трябва да си го зап­латя. Как? Като му позво­ля да ме опипа. Прави го най-спокойно и легално пред всички – в магазина, на улицата. Когато бях на 14, докато си спях в стаята, идваше и ме целуваше по устата. А като бях на 11, ме опипваше и по шляпваше отзад, по дупето. Не смеех да се обърна гърбом към него, защото нямаше спиране. Майка ми посто­янно се разправяше с него и го караше да ме остави. А той й отговаряше с най-естествения тон, че ми е баща и има право да ме опипва. Не дай, Боже, да огладнея повече! Ако искам портокали, е най-добре да се разкопчея, за да ми по­гледне в деколтето. Дреб­ните опипвания по лицето и деколтето изобщо не ги броя. А бюстът ми е голям и има какво да се види и пипне.

Нямам приятел, защото като бях тийнейджърка, баща ми разгонваше всич­ки момчета – била съм не­гова жена-дъщеря. И това продължава.

Миналата година пред­приятието, в което рабо­ти майка ми, тръгна към фалит. Тя отиде при тат­ко да му го каже. След два часа разговор посегнал да я души и да я бие. Не знам пиян ли е бил, бесен ли. Мама се върна смляна и отчаяна. И оттогава, ако ми потрябваха пари за нещо, бях принудена да ис­кам от него и да го оста­вя да ме опипа, за да ги по­луча. Наскоро се наложи да подменим мебелите, защо­то тези в моята стая вече се разкапваха и баща ми трябваше да помогне финансово. После изгърмя и готварската ни печка. Татко отново трябваше да се бръкне и да купи котлони и фурна отделно. „Платих“ и тях – той дой­де у дома и влетя в стая­та ми, избивайки райбера. Седях на леглото си и му казах, че не е удобно да влиза при мен. Той обаче ме хвана за краката и за­почна да обяснява какво е купил и какво още би напра­вил за мен, а ръцете му почти стигнаха пликчета­та ми. Опипа ме порядъч­но и си тръгна…

Татко, остави ме на мира! Зная, че законите срещу домашното насилие не важат много в страната ни и че трябва да се оставя да ме изнасилиш, за да се задействат. Едва ли някой от градчето ни ще ми помогне, но няма да оставя нещата така. Ако не спреш да ми налиташ, ще те направя известен. Ще кача твоя снимка в мрежата, ще дам адреса ти, името и годините, ра­ботното ти място. Спри да ме опипваш и да ми на­литаш. Не съм луда да спя с баща си! Не ме интере­суваш, не ми дреме за теб. Остави ме на мира! Ако не спреш, утре ще бъдеш ин­тернет и тв „звезда“. До­статъчно мълчах и търпях сексуалните ти набези през всичките тези годи­ни. Не ме е страх от теб. Остави ме!

Илейн

P. S. Инициалите на татко са В. А. С, на 64 го­дини, работещ и пиещ по­рядъчно пенсионер.

 

От нищото станах алкохоличка!

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар