В спорта е най-важна честната игра

Когато ме изписаха от болницата на областния град, се чудех как ще се прибера на село, тъй като ми бяха останали само пет лева, а автобусът струваше десет. Обмислях вариант и за автостоп.

Стигнах до градинката на автогарата и видях ня­колко двойки да играят шах. Оказа се, че играят на залози от по пет и де­сет лева. Смятах се за добър шахматист, затова реших да опитам късмета си с последните си пари. Ако успеех да ги удвоя, щях да хвана автобуса, ако не – щях да му мисля после.

Заоглеждах се за про­тивник. Един играч си тръгна и аз веднага се на­местих срещу партньора му. Беше мъж на средна възраст с големи сини очи.

–  Може ли по на пет лева? – размахах банкно­тата си аз.

Той ме огледа, огледа и по лицето му премина не­разбираема за мен тъга.

Сядай, но само една игра, защото отивам на среща – предложи той.

Съгласих се и се намес­тих удобно пред дъската. Започнах да местя фигури­те с голяма страст и амби­ция. Противникът ми взе да се мръщи, да се тюхка, да греши. Някьде към трийстия ход той се предаде. Връчи ми пет лева и ме потупа по рамото.

Благодаря ти за урока, майсторе! – и ми помаха за довиждане.

Ликувах! После си ку­пих билет и се прибрах у дома.

„Добре, че има и слаби шахматисти – радвах се. – Иначе нямаше да мога да се прибера като човек.“

След известно време отидох до града на конт­ролен преглед. Реших пак да наобиколя шахматис­тите. Градинката беше пълна с хора. Видях наре­дени маси, а на тях – шах­матни дъски. Явно се про­веждаше сеанс на откри­то. Шмугнах се сред зяпа­чите и едва не припаднах от изненада. Играта се провеждаше от моя про­тивник! Играеше срещу четирдесет души и ги по­беждаваше бързо и с ле­кота. След края на сеан­са се приближих до него развълнуван и казах: „Благодаря ти, майсторе, за петте лева!“Той ме по­знай се усмихна: Тогава изглеждаше толкова слаб и закъсал. Нямаше как да не ти помогна!“

Наведох се и целунах ръката на големия и бла­городен шахматист.

Грос майсторът

Ако имате нужда от съвет или искате да споделите с нас Вашата лична история, може да направите това на анонимната ни поща:

lichna.istoria@gmail.com

 

 

Родила ме е ученичка на 16г., забременяла от тираджия!

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар