Как да направите разумно споразумение при развод в полза на децата

промоции

Децата може да обвинят себе си… може би ще се нуждаят от някого, с когото да споделят чувствата си.

  • Не слушайте какво казват, че ис­кат децата ви

Да, правилно сте проче­ли. Може да ви се струва обратно на ин­туицията да омаловажите ясно изразе­ните желания на децата си във време, когато се борите за най-доброто за тях, но в крайна сметка крайният резултат има по-голямо значение. Много спора­зумения за упражняване на родителски права стават ненужно сложни, тъй като единият или и двамата от разделящите се родители правят всичко възможно да осигурят редовното петъчно гости на малката Мария или абсолютно непод­лежащата на обсъждане нужда на мал­кия Иван да посещава часовете си по тайкуондо при същия учител като в на­чалото. Но след една година Мария мо­же съвсем да изгуби интерес да преспи­ва у приятелката си, а учителят по тай­куондо може да емигрира в Испания. Както във всяка друга семейна ситуа­ция, децата ви ще се променят, режи­мът им – също.

Така че не харчете време, пари и емо­ционална енергия, като се карате за дребни подробности. Вашата основна задача трябва да бъде да поддържате възможно най-добрите семейни отно­шения при новите обстоятелства, зато­ва се концентрирайте върху по-общата постановка на споразумението за попе­чителство, която действа най-добре за двамата родители и която ще постави децата там, където е най-добре за тях.

  • Помислете внимателно дали да задържите къщата

Сигурно мислите, че домът е най-важното нещо, което трябва да задържите след развода. Но помислете внимателно; след време тази скъпа, всяваща спомени къща може да се превърне повече в пасив, отколкото в актив.

Като начало помислете какво би би­ло положението ви. Не е толкова необи­чайно – ще бъдете самотен родител. Ус­пели сте да запазите къщата, но дори с помощите от бившия си съпруг доходът ви ще е по-нисък, отколкото когато и двамата сте внасяли средства в дома­кинството. А плащанията по ипотеката, разходите по поддръжката и данъците няма да намалеят. Да, децата ви ще живеят в къщата, в която са свикнали. Но дали тяхното – а и вашето – качество на живот ще страда, докато вие се борите да плащате за него?

Да живеете по стандарта на съседите в квартала ви е тежка позиция за само­тен родител. Трудно е и за децата. Те знаят, че приятелите и съседите им имат по-хубави играчки, дрехи и авто­мобили. Знаят, че ако ги поканят на ски ваканция, вероятно няма да могат да отидат. Знаят, че партитата за рождени­те дни на другите деца са по-пищни от техните. Ако е реалистично да запазите къщата, направете го. Но ако не е, дей­ствайте смело, сменете с по-малко жилище и започнете новия си живот във финансово по-удобна ситуация. Децата ви ще свикнат и ще се чувстват добре.

 

Несигурните деца днес са неуверени възрастни утре

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар