Ендокринната система определя вида спорт – част 1

промоции

Какъв тип сте вие? Проверете по системата на американският лекард-р Елиьт Абраванел

Какьв ендокринен тип тяло имате – хипофизен, щитовиден, лимфен или крушовиден? Това не е по­редният тест,  класификация на хората според доминиращата им ендокринна характеристика, изготвена от американския лекар и диетолог д-p Елиьт Абраванел. Неговата теория напоследък отново стана акту­ална. Вероятно защото предлага балан­сиран вариант от естествено хранене и физическа активност. Тя печели много, поставена срещу нароилите се строги диети, изключващи един или повече про­дукти, при които има бърз резултат, но с нетраен ефект. Голяма част от холи­вудските актриси поддържат фигури­те си: именно съобразявайки се с ендо­кринните си характеристики.

Принципът на разделяне при този тип класификация е на базата да четири жле­зи – хипофизна, щитовидна, надбъбречна (лимфен тип) и полова (крушовиден тип). В първите три категории попадат и жени, и мъже, докато четвъртата половата, е характерна само за дамите. Тоест само при тях половите жлези мо­гат да окажат цялостно влияние върху тялото. Всъщност неговата форма за­виси в голяма степен от доминиращата жлеза, по същия начин както отделните хормони от същата доминираща жлеза определят някои личностни характеристика – бесел харак­тер, склонност към самота, силна воля и т.н. От жлезата зависят и метаболитната активност, естественият био­логичен часовник и т.н. Такава е в общи линии теорията на д-р Абраванел. Въз основа на проучванията си той изготвя препоръчителен спортен режим, както и подходящо меню. Идеята е, че определени храни и упражнения могат да спомо­гнат или да попречат на функционирането на съответната жлеза и затова е добре да се наблегне на тренировки и хра­на, подпомагащи функцията й, а не утежняващи я. За разлика от повечето диетолози, американският лекар не забранява никакви продукти, но предупреждава, че с консумацията на някои трябва да се внимава.

 

ЕНДОКРИННИ ПРОФИЛИ:

 

Хипофизен тип

(Доминираща жлеза – хипофиза)

Хората, които попадат в тази категория, се отличават с пухкаво тяло и подчертано младежка Външност. Те са и най-младолики от четирите типа. Силуетът им е заоблен, със за­кръглени зони, но това не дразни, а създава илюзия за бебешка мекота, не за пълнота. Хипофизният тип хора са винаги усмих­нати, любезни, със забавен характер, в тях лесно се общува. В по-негативен план могат да бъдат затворени,  вглъбени в себе си и понякога дистанцирани ц дистанциращи. Най-добре се чувстват, когато работят самостоятелно и се веселят задружно. За да изглеждат добре, в ме­нюто им не трябват да липсват храни, стимулиращи хипофизата: мляко и млеч­ни произведения и от време на време сладкиши.

Подходящ спорт – каквото и да избе­рат, добре е да тренират три пъти седмично. Тай чи е идеалният вариант. Според д-р Абраванел подходящи за хипофизната група са ниско интензивното кардио (бързо ходене, плуване) и тренировките с леки тежести.

 

 

Кой е Елиът Абраванел?

Елиът АбраВанел е американски лекар и диетолог, създал системата за поддържане на тялото Body Tipe. Тя се основава на негови проучвания още oт 70-те години на миналия век. Програмата е представена за първи път официално през 1985 г. в Ню йорк. А книгата му Dr. Abravanel’s Body Type Diet and Lifetime Nutrition Plan става абсолютен хит. През 1999 г. е преиздадена и допълнена от 50-минутна видеопрограма със специална гим­настика. В днешно време има над 15 лицензирани съветници в цял свят, а системата на д-р Абраванел продъл­жава да е изключително актуална, особено сред звездите.

 

 

Признаци, по които ще разберете, че сте болни от ендокринна болест

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар