Как да се справим с гнева си?

Бързо ли се ядосвате? Често ли давате воля на гнева си по разру­шителен начин? Обуздайте го, като приложите тези стратегии:

 1. Научете се да разпознавате и приемате гнева си. Когато се по­чувствате ядосани, помислете какво е предизвикало тази реак­ция. Задайте си следните въпроси:
 • Какви са физическите прояви на гневния изблик? (Стискате ли зъби? Получавате ли главоболие?)
 • Как изразявате гнева си? (Ставате ли саркастични? Държите ли се грубо? Наранявате ли с думи околните, за което после съжалявате?)
 • Защо се ядосахте толкова много? (Дали защото се почувствахте оскърбени, уплашени или обидени?)
 1. Поемайте отговорност за своя гняв. Ваш избор е дали да се ядо­сате или не. Щом веднъж се научите да поемате отговорност за чувствата, мислите и поведението си, няма да реагирате толкова бурно.
 2. Разговаряйте за гнева си. По-добре е да обясните как се чув­ствате, вместо да изразите по опустошителен начин своя гняв. Това значително ще допринесе за подобряване на отношенията ви с околните.
 3. Успокойте се. Изчакайте да мине известно време, за да разбере­те какво точно е предизвикало гнева ви и дали реакцията ви е подходяща или не. Ако все още се чувствате ядосани или още по- лошо – яростта ви се разпалва още по-силно, опитайте се да се успокоите по следните начини:
 • Пребройте до десет.
 • Поемайте дълбоко въздух, като се съсредоточите върху дишането си.
 • Напуснете мястото, където се е разиграла сцената, и се разходете.
 • Представете си спокойна картина или случка, които ви карат да се чувствате сигурни и уравновесени.
 • Медитирайте.
 • Отидете на спокойно място, изпълнено с положителна енергия.
 • Преценете ситуацията от друга гледна точка, например на другия човек, замесен в нея.
 1. Научете се да изразявате гнева си по подходящ начин. Вклю­чете се в терапевтичен курс за овладяване на гнева, за да се на­учите да контролирате яростта си. Неспособността да се справите с гневните изблици често Се дължи на неразрешени проблеми в миналото. Споделянето на чувствата с професионалист може да ви помогне да стигнете до истинската причина за състоянието си.

 

Гневът разболява, затова се научете да го овладявате

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар