Какво се случва с тялото ни по време на сън?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Докато спим, в мозъка ни се редуват цикли, свързани с определена мозъчна активност.

Всеки цикъл се състои от пет фази сън, познати като не-REM (rapid eyes movement или бързи очни движения – БОД) фази -1,2,3 и 4 и една REM-фаза. Те на­стъпват последователно от 1 до 5 в рамките на един цикъл, след което той се повтаря, като за една нощ средно се редуват четири или пет цикъла. Във възрастта между 50 и 60 години се удължават първа и втора фаза и значително по-малко вре­ме продължава дълбоката фаза на съня. При по-възрастните хора, страдащи от безсъние (особено жените), четвъртата фа­за понякога напълно липсва. Непълноценната четвърта фаза на съня е фактор за развитие на хронично болезнено състоя­ние, наречено фибромиалгия.

 

ПЪРВА ФАЗА – 5 минути

Настъпва веднага след като легнете и продължава не пове­че от пет минути. Мускулите ви посте­пенно се отпускат и вие неусетно се уна­сяте в сън.

 

ВТОРА ФАЗА – 15 – 30 минути

Продължава между 15 и 30 минути. Мозъчните вълни (колебания в био-електрическата ак­тивност, които могат да се регистрират със специален апа­рат) започват да се забавят, макар че са възможни внезапни и кратки усилвания на мозъчната актив­ност.

 

ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА ФАЗА – 30 – 40 минути

Постепенно започват да се появяват изключително бавни мозъчни вълни (дел- та-вълни).

Трета и четвърта фаза продължават общо 30-40 минути. Изпаднали сте в дълбок сън и е трудно да бъдете събудени. По време на тези фази организмът се възстановява и се отделя хормонът на растежа, образуват се антитела за борба с инфекциите и се обновяват клетки и тъ­кани.

Четвърта фаза почти изцяло се състои от делта-вълни.

 

ПЕТА ФАЗА – 10 – 15 минути

Продължава от 10 до 25 минути. Очите се движат бързо под клепачите, дишането е учестено и повърх­ностно. Пулсът се ускорява и кръвното налягане се покачва. По време на тази фа­за вие сънувате, кое­то дава възможност да се обработи ин­формацията, натру­пана през деня.

 

През всичките фази на добрия сън се нуждаете от качествена възглавница, която не предизвиква алергии и не задържа прах и акари. Представяме си отропедичната биомагнитна възглавница Биомагнетик Пауър (BIOMAGNETIC POWER). Ортопедичната възглавница слага край на мигрената, подобрява значително качествата на съня, намаляване шума в ушите, облекчава стреса и успешно намалява напрежението в мускулите на врата.

Какво ни коства, когато не се наспиваме достатъчно?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар