Защо ми треперят ръцете?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Много често получаваме писма с по­добни оплаквания. Затова решихме да поставим и тази тема. Причините за треперенето могат да бъдат най-раз­лични – медицински, физически и психо­логически. Много е важно да се уста­нови причината за такова нарушение, защото често се изисква лечение.

Една от причините за треперене на ръцете е физическо напрежение – или след физически упражнения, или след интензивен физически труд. Такава реакция на организма е преходно яв­ление. Щом възстановите силите си, треперенето ще отмине.

Друга причина е емоционалното пренапрежение. Тази причина също е немедицинска. И ако все пак ръцете ви редовно се разтреперват при вся­какво вълнение или притеснение, е желателно да посетите специалист. Емоционалните хора могат постоянно да страдат от треперене на ръцете. След като започне да се успокоява и треперенето постепенно ще премине.

Обаче всеки следващ път, при всяко следващо притеснение и вълнение, тре­перенето ще става все по-интензивно. Това патологично явление се разглежда като нарушена работа на нервната система, а в медицината се нарича тремор от истеричен произход.

Следваща причина е депресията. При това състояние започват да треперят не само ръцете. Като цяло всички движения стават no-резки и поривисти. Човекът не е в състояние да контролира движенията на ръцете си. Ако възникне подозрение за развитие на депресия, наблюдавайте поне две седмици себе си или вашият близък, който страда от това състояние. Ако треперенето не премине, това, естествено, не е нормално състояние. Човекът трябва да премине медицинско изследване и съответно да получи кон­султация от специалист.

Ръцете често треперят и при ал­кохолизъм. При развитие на алкохолен тремор, по принцип, се случва „тресене“ на разтворените пръсти при изпъната ръка. Освен това треморът засяга езика и лицевите мускули. Причи­ната може да е в силната интоксикация на организма от спиртната напитка. Алкохолното отравяне е индивидуално състояние – то може да се случи на хора от различен пол, на различна възраст. При развитие на остра интоксикация с алкохол на пострадалия му треперят не само ръцете. При него силно се нарушава координацията на движенията по цялото тяло, той започва да повръща. В такова състояние е необходимо да се извика Бърза помощ.

Не на последно място, ръцете треперят заради преклонна възраст. Много възрастни хора страдат от това явление дори и да са в състояние на покой. Ако положите ръцете на коленете си и те извършват кръгови движения, такова треперене се приема като един от симптомите на болес­тта на Паркинсон.

Има и други причини за треперене на ръцете – треска след преохлаждане; прекаляване с кафето; генетична наследственост и прочие патологии – например инфекциозно увреждане на малкия мозък или срив в хормоналното състояние; болести на щитовидната жлеза и прочие. От само себе си се разбира, че е необходимо да се изслед­вате и, съответно, да се предприеме необходимото лечение.

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар