Селин Дион страда от неизлечимо заболяване. Синдром блокира движенията и говора й