Не изхвърляйте люспите на лука, лекуват рак и бронхит