Съперничество между децата: изпитание за родителите