Съперничество между децата: изпитание за родителите

Колкото и да се обичат децата в семейството, те си съперничат. Има ревност, спорове, дори бой

Колкото е по-малка разликата между братята и сестрите, толкова по-конкурентни могат да бъдат отношенията. Те могат да се скарат за всичко – за играчка, за дистанционното на телевизора, за храна, за вниманието на родителите.

Противоборство има и когато желанията им съвпадат – примерно кой да играе на телефона, и когато се разминават – на кой филм да ги заведете.

Съперничеството е тежко изпитание за родителите, но според психолозите може да е от полза за развитието на децата. Те отрано се учат как да живеят в колектив, да се справят с конкуренция, да уреждат конфликти, което им помага в живота.

За отношенията между самите братя и сестри не само в детството, ами и когато пораснат, е от съществено значение как действат родителите им при конфликт между тях. Специалистите формулират правила за родителско поведение, които да не задълбочават, а да потушават съперничеството.

1. Не взимайте често страна

При спор на родителите им е по-лесно да накарат по-голямото дете да отстъпи. Възможно е при съвсем малка разлика между братята и сестрите също да подхождат непремерено или несправедливо, защото могат по-лесно да намерят общ език с едното дете отколкото с другото. Въпреки това трябва да си наложат да не застават на ничия страна в конфликтите между децата, освен ако не е напълно ясно кой е виновният.

2. Посвещавайте време на всяко дете поотделно

Даже много да сте се уморили през деня, вечерта намерете минути да останете насаме с всяко от децата. Опитайте да им отделите приблизително еднакво време. Ако се налага да сте много повече с едното дете, обяснете на другото защо се налага: „Сестра ти иска да обсъдим нещо много важно“. Колкото повече растат, толкова по-важно е да спазвате това правило. Иначе синът ви може да реши, че обичате кака му по-силно от него.

3. Никога не сравнявайте децата си

Не си позволявайте да отроните дори дума за съпоставка на поведението или способностите им. Никога не казвайте, че обичате едното дете повече от другото, защото се държи по-добре. Сравнението е една от най-тежките родителски грешки, макар че обикновено цели да стресне непослушника.

4. Не говорете на едното дете, че трябва да е пример за другото

Когато молите по-голямото да се държи прилично, за да може по-малкото да му подражава, вие оказвате натиск. Вменявате му отговорност и може каката или баткото да намрази братчето или сестричето си.

5. Не натоварвайте с нереални очаквания по-голямото

Ако то е на 5-6 години, не може да изпълнява домашни задължения безупречно само защото е пo-голямо. Отнасяйте се с децата в съответствие с реалната им възраст, а не според последователността на раждането им.

6. Поставете ясни граници

Те трябва да са еднакви за двете деца и никое не бива да ги преминава. Такива граници са, че нямат право да се удрят, заплашват, обиждат, да си взимат без разрешение вещите. Нарушение на никое правило не оправдавайте с възрастта („Той е малък, затова ти пипа телефона“
или“ Сестра ти е в пубертета, затова ти крещи“). Ако е нужно, обяснете го отново.

7. Давайте на всяко дете възможност да се изкаже

Когато сте цялото семейство, не позволявайте едното да доминира в разговора, въпреки че е по-екстровертно като характер. Поощрявайте и интроверта да си каже мнението, дори да се стеснява. Когато детето говори, никой не бива да го прекъсва.

8. Приемете, че децата ви се различават едно от друго

Често дори са пълни противоположности, макар че имат едни и същи родители. Бъдете готови за това, намерете индивидуален подход към всяко. И много внимавайте да не ви чуят да казвате кое прилича на вас и кое на партньора ви.

9. Осигурете на всяко дете лично пространство

Децата не бива да делят всичко, което притежават, в това число и стаята си. Колкото са по-големи, толкова повече време им е необходимо, за да остават насаме. Невинаги е лесно да го постигнете в малък апартамент. Ако децата живеят в една стая, определете място на всяко. Опитайте да подредите мебелите така, че да разделите стаята.

10. Винаги бъдете справедливи

Ще има много конфликти, които децата ще искат да разрешите вие. Постарайте се да им отделите време, да изслушате всяко и да вземете мъдро „съдийско“ решение. Непременно го обяснете. Така запазвате доверието им. Не разваляте допълнително отношенията им, като създавате впечатление, че мама обича едното повече от другото. Освен това учите децата да възприемат справедливостта като норма и ценност.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар