Екстрасенската предсказала пандемията, каза кога ще приключи