Мандалата помага да постигнете хармония със своя вътрешен свят

За процеса на самопознание невинаги е достатъчно да разбираш състоянието на своето физическо и психическо здраве


Важно е да се потопиш в света, който се намира у самия теб. Танцът на мандалата помага да постигнете хармония със своя вътрешен свят, както и да настроите онези струни, които свързват реалността с подсъзнанието, с безтелесната същност, с вътрешната природа.

За достигане на висотите на самопознанието е необходимо да се отделя повече внимание на процеса на медитация – косато вътрешните вълни са в състояние на интерференция, пораждайки образи в човешкото подсъзнание. Наслагването им една върху друга може да настъпи при особено душевно състояние – пълна хармонизация.

Мандалата е своеобразно геометрично изображение на съществуващия свят и по-точно – на няколко свята, а именно: Вселената, в която живеем, света на божествата, света на непосредствения човек.

Едно от често срещаните изображения на мандала е сложна геометрична фигура с формата на окръжност

В нея се вписва ориентиран по посоките на света правилен четириъгълник (квадрат), в който, на свой ред се вписва окръжност. Външната и вътрешната окръжност на мандалата – изобразяват Вселената и светът на божествата. Човекът е промеждутъчно звено в този сложно устроен свят. Вместо вътрешния кръг в мандалата може да бъде използван вариант на изображение на лотос, който е важен символ в будизма и индуизма. Именно от тези религии сме получили знанията за мандалата.

Ако се концентрирате в съзерцаване на танца на мандалата, можете не само да чуете ударите на сърцето си, но и да разберете по какви канони работи вашият организъм. Тези знания ще ви помогнат да го контролирате и активно и ефективно да противостоите на негативните процеси, които могат да се проявят в него. С помощта на танца на мандалата можете да възстановявате ефективно своето здраве.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар