Как се използва откриването на огледалните неврони в медицината?