От тук идва нервността на мъжете – ключово е детството