Детските страхове: страхът от тъмното е страх от неопределеното