Кажете „Не!“ навреме, за да не затрудните комуникацията с юношата