Мисли позитивно за себе си, ако искаш другите да не те възприемат негативно