Времето наистина лети, и това не е субективно понятие!