Възпитавайте чувство за хумор още от бебешка възраст