Работа се избира и по това що за хора ще са новите колеги