Преди да му дадете свободата, научете го, че тя е отговорност