Когато таткото го няма…

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Все по-често майки отглеждат сами децата си. Как да се справиш, ако си се озовала в тази толкова сложна ситуация, според последния брой на сп. „Моето дете”.

Зигмунд Фройд: „В детството няма друго потребност, която до е толкова силно, колкото потребността от бащино закрила. Детето трябва да знае, че има баща до себе си, който ще го брани от заплахите но външния свят, от вътрешните му страхове и от опекунството на майката.“

Дали заради развод, смърт или отказ на бащата да признае детето си, много малчугани растат без тат­ко до себе си. Майките на тези деца обикновено са борбени жени, които са приели предиз­викателството и влагат цялата си енергия и любов в това начинание. Това обаче да­леч не е достатъчно, за да се формира едно уверено в себе си, инициативно и щастливо дете.

Какво дава бащата?

Майките се фокусират вър­ху битовизмите и детайлите, а таткото е този, който може „истински тигър да купи на сво­ето дете“ (спомни си песента от „Войната на таралежите“:). Баща­та гледа много по-мащабно, без да се задълбочава над подробностите, които една майка не може да про­пусне.

Таткото е този, кой­то може да разчупи „златната клетка на любовта“, в която жената инстинктивно иска да заключи своето дете, за да е максимал­но защитено под нейното „крило“.

Бащата провокира инициативността и експериментаторските способности, затова децата, които остават без татко­вци, често са по-плахи и нерешителни. Няма го човека, който би могъл да им даде този тласък.

Мъжът дава обич на малкото, която не само го закриля, но го и разкрепостява.

Ако родителите са в постоянен конфликт много по-здравословно за детето е те да се разделят, отколкото постоянно да става ням свидетел на липсата на любов помежду им.

Как да се справиш, ако си самотна майка?

• Не се фиксирай прекомерно върху детето. Това го лишава от свободата да разгърне потенциала си.

• Намери заместващ мъжки модел до детето: дядо, чичо, по-голям братовчед и т.н., за да се компенсира по този на­чин липсата на таткото. Децата, които израстват с такава фигура около себе си, дори да са нямали баща, стават хармонични и баласирани личности.

• Приеми, че в тази ситуация ще се налага да си постоянно и „доброто“, и „лошото ченге“, тоест и закрилата, и санкцията ще трябва да идват от теб

– изключително тежка и изтощаваща „мисия“. Да можеш да балансираш между строгост и нежност, взиска­телност и умение да прощаваш може да се сравнява само с висш пилотаж. В обичайното семейство родителите обикновено си поделят ролите – еди­ният наказва, а другият съчувства. Това със сигурност е по-леката ситу­ация.

• Покажи на детето си, че има силна, успешна и оба­ятелна мама, която може да се спра­вя във всяка ситу­ация. Това ще създаде увере­ност и са­мочувствие в рожбата ти, която силно се влияе от майчини­те емоции.

• Не се затваряй в дома, а разшири максимално контактите си с близки роднини и приятели. Сред тези хора детето ти може да открие своя модел за подражание. Това важи в по-голя­ма сила за момченцата, които растат сами с майките си.

Внимавай за…

Децата, израснали без мъжко присъст­вие, са изправени пред много рискове за формирането на характера им

• Нямат формиран модел за пълно се­мейство и има риск да възпроизведат един ден същото като това, в което са израснали.

• Могат да станат преждевременно съзрели, свиквайки да бъдат по-скоро партньори и равнопоставени на своите майки, а не техни деца,

• Проявяват по-често нерешител­ност, защото не са израснали със силна мъжка подкрепа.

• Развиват силна зависимост от майките си.

Нужно е да знаеш…

Не стоварвай на плещите на свое­то дете непосилния товар да бъде смисъл на живота ти. Това е тежка отговорност, която може да блокира детската спонтанност и да прово­кира преждевременно стремеж към перфекционизъм в желанието на малкото да заслужи твоето доверие. Малчуганите имат нужда да експе­риментират, да гре­шат и да не се боят от провал.

 

Кои деца попадат в мрака на наркотиците?

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар