Може ли ракът на гърдата да се открие по-рано?

Всяка година в све­та се регистрират по­вече от 1 милион нови случаи на рак на гърда­та, а в България – над 50 хиляди души, и с всяка изминала година тази цифра нараства с 2-3%. Един от най-застрашаващите рискови факто­ри е наследственост­та. Ако знаете, че ня­кой в семейството ви има това заболяване, трябва да се отнася­те по-внимателно към здравето си. Можете да си направите спе­циален тест за нали­чието на гени, които способстват развити­ето на рака. Ако не ги открият, най-вероятно не сте в рисковата група, но си струва все пак да правите про­филактични прегледи веднъж годишно. При наличието на тези гени, вероятността да се разболеете е 60%.

Но тъй като носители­те на онкологични гени са под постоянен надзор на онколозите, изключе­на е възможността за неконтролиран растеж на тумора.

РЕШЕНИЕ

Всяко момиче, неза­висимо от наличието или отсъствието на опасните гени, тряб­ва минимум веднъж на всеки две години да си прави изследване с ул­тразвук и палпиране на гърдите при мамолог. Онколозите смятат, че при около една трета от възрастните хора, болни от рак, заболява­нето е свързано с хра­ненето. А начинът на хранене при това може значително да намали риска от заболяване. Зеленината и зелените листни зеленчуци съ­държат антиоксиданти (бета-каротин, лутеин) и фолиева киселина. Кол­кото по-тъмни на цвят са зеленчуците, толкова по-полезни са.

Цитрусовите плодо­ве съдържат всички ви­дове съединения, които неутрализират канце­рогените.

Кръстоцветни зелен­чуци (бялото, листовото и брюкселско зеле и кар­фиолът, броколито, ря­пата, горчицата) съдър­жат вещества, които регулират работата на гените, отговорни за неутрализиране на канцерогените.

УПРАЖНЕНИЯ

Учени от Вашинг­тонския медицински университет са уста­новили, че при жени, ко­ито тренират редовно на възраст между 12 и 35 години, с 23% е по-нисък рискът от рак на гърдата преди менопаузата. Колкото повече една жена е била под­ложена на действието на естрогена, толкова по-голям е рискът от рак на гърдата. А фи­зическата активност намалява влиянието на естрогените върху организма на младите жени.

Най-опасната въз­раст за развитието на рак на гърдите е след 40-45 години. Но все повече жени се разболя­ват на 25-27 години.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар